2. ZASEDÁNÍ DNE 29.1.2003 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

2. ZASEDÁNÍ DNE 29.1.2003

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

2. zasedání dne 29.1.2003

                                             U S N E S E N Í

 

Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného dne 29.1.2003 od 18.00 hodin v budově Obecního úřadu ve Velkém Boru

 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo:

 

1.     Vyplatit obci Svéradice 1/5 podíl budovy bývalé školy ve výši 300.000,-Kč

2.     Zadat přípravné práce na výstavbu Domu s pečovatelskou službou /DPS/ firmě INGEM s.r.o. Plzeň

3.     Pronajmout pozemky u bažantnice ČMMJ OMS Klatovy za cenu 3,- Kč/m2 a 5,- Kč/m2 za pozemky pod stavbou a požadovat nájem 3 roky zpět

4.     Přidělit nově vybudovaný byt 1+1 ve Slivonicích p. Festbaumovi z Horažďovic, Mírové nám.18

5.     Zapůjčit drobné vybavení z bývalé MŠ Velký Bor do MŠ v Horažďovicích

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

6.     Výsledky hospodaření obce za rok 2002

7.     Náplň činnosti kontrolního a finančního výboru

8.     Rozpočtové změny a provizorní rozpočet na rok 2003 dle zprávy finančního výboru

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

9.     Zprávy finančního výboru

10.                       Informaci o možnosti změny hranic

11.                       Informaci o výstavbě bytů ve Slivonicích

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------                                     ------------------------------------

Jiří   K o l á ř – místostarosta                                       Václav D r h a – starosta

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ