USNESENÍ 21.ZASEDÁNÍ 29.1.2014 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ 21.ZASEDÁNÍ  29.1.2014

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení 21.zasedání 29.1.2014

USNESENÍ

z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 29. ledna 2014 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.         Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.      Rozpočtové změny č.4/2013

1.4.      Výsledky inventarizace majetku obce

1.5.      Podání žádosti o dotaci v rámci PSOV Plzeňského kraje na výměnu oken a dveří v Kulturním domě ve Velkém Boru

1.6.      Podání žádosti o dotaci na MMR v rámci "Podpory obnovy a rozvoje venkova" - podpora vítězů soutěže Vesnice roku - na opravu návsi ve Velkém Boru

1.7.      Rozšíření zastavěného území v k.ú.Jetenovice na celý pozemek p.č. 247/3

 

Zápis byl vyhotoven dne 3.2.2014                                                   Zapisovatel:    Jana Fiřtová

 

Ověřovatelé:   Šárka Štěrbová           dne: …………….                  …………………….

                       

Bc.Luboš Makrlík      dne: …………….                  …………………….

 

Starosta obce: Václav Zábranský      dne: …………….                  …………………….

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ