USNESENÍ 20.ZASEDÁNÍ 27.11.2013 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ 20.ZASEDÁNÍ 27.11.2013

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení 20.zasedání 27.11.2013

USNESENÍ

z 20.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 27. listopadu 2013 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.         Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.      Rozpočtové změny č.3/2013

1.4.      Rozpočet obce na rok 2014

1.5.      Rozpočet DSO Radina na rok 2014

 

2.         Zastupitelstvo obce rozhodlo:

            2.1.      Uspořádat sraz rodáků Velkého Boru

2.2.      Vydat  souhlasné stanovisko manželům Augustínovým na stavební úpravy stavby provozního objektu pro chov ryb, spočívající v tom, že část předmětné stavby bude určena pro bydlení                     

2.3.      Nevyhovět žádosti o odpuštění 3 měsíčních nájmů bytu č.7 v BD čp.49 ve Velkém Boru, umožnit posunutí plateb a poskytnutí splátkového kalendáře

 

3.         Zastupitelstvo obce zřizuje:

     3.1.      Inventarizační komise ve složení:

                 hlavní: Ing.Miloslav Kolář, Šárka Štěrbová, Jana Fiřtová

                 dílčí:    hasiči Velký Bor - Robert Palečko, Daniel Ouda, Marie Němcová

                            hasiči Jetenovice - Luboš Makrlík, Pavel Pihera, Josef Korbel

                                   hasiči Slivonice - Martin Lexa, Dušan Krejčí, Jaroslav Krejč

 

4.         Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

            4.1.      Zprávu finančního výboru

            4.2.      Zprávu kontrolního výboru                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 28.11.2013                                               Zapisovatel:    Jana Fiřtová

 

 

 

Ověřovatelé:   Robert Palečko           dne: …………….                  …………………….

 

 

                        Pavel Pihera                dne: …………….                  …………………….

 

 

Starosta obce: Václav Zábranský      dne: …………….                  …………………….

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ