ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO RADINA ZA ROK 2013 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO RADINA ZA ROK 2013

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet DSO Radina za rok 2013

ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  DSO  RADINA  za  rok  2013

 

            Hospodaření DSO Radina se v roce 2013 řídilo rozpočtem schváleným 18.12.2012.  Všechny členské obce doložily jeho zveřejnění a projednání v zastupitelstvech, jeho výše činila 305.000,- Kč v příjmech i výdajích. V průběhu roku bylo schváleno 1 rozpočtové opatření, kterým nedošlo ke změně výše rozpočtu, pouze k přeúčtování na jednotlivých položkách.

            Skutečné celkové příjmy dosáhly hodnoty 303.358,35 Kč, tj. 99, 46% plnění rozpočtu, výdaje 300.544,00 Kč = 98,54% čerpání upraveného rozpočtu.

 

 

Rozpočtové příjmy

Text                                       schv.rozpočet           upr.rozpočet              skutečnost            %

Členské příspěvky                              13.000,-            13.000,-                      13.195,00         101,5   

Úroky                                                   2.800,-             2.800,-                           963,35          34,4

Nájem plynovodu                              289.200,-          289.200,-                    289.200,00          100 

Celkem                                            305.000,-          305.000,-                     303.358,35         99,46

 

Rozpočtové výdaje

Odměna účetní                                              0,-            5.000,-                          5.000,00         100

Nákup materiálu                                      5.000,-            0                                         0             

Poplatky bance                                       5.000,-            3.000,-                         2.133,00           71

Provoz plynovodu + PC                      295.000,-        295.000,-                     292.219,00           99

Pohoštění                                                      0,-             2.000,-                         1.192,00           60

Celkem                                              305.000,-        305.000,-                     300.544,00        98,54 %

 

 

DSO Radina nepřijal v roce 2013 žádný úvěr, půjčku ani ji neposkytl a nerealizuje hospodářskou činnost.

 

DSO v tomto roce nezískal žádné dotace, podléhající finančnímu vypořádání.

 

Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora.

 

 

 

Zpracovala: Jana Fiřtová                                                                              dne: 20.5.2014

             

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:       4.6.2014                                                                     Sejmuto: 24.6.2014

 

 

 

Schváleno dne:          

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ