USNESENÍ 18.ZASEDÁNÍ 31.7.2013 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ 18.ZASEDÁNÍ 31.7.2013

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení 18.zasedání 31.7.2013

USNESENÍ

z 18.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 31.července 2013 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.         Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Vydání souhlasného stanoviska manželům Augustínovým se změnou stavby  

      před jejím dokončením

            1.4.      Po zjištění historického původu pozemku p.č. 159/6 v k.ú. Jetenovice vyvěsit

                        záměr o jeho možném prodeji

            1.5.      Zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.č.664/1 v k.ú. Slivonice

 

2.         Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

            2.1.      Rozbor hospodaření obce za I. pololetí roku 2013

            2.2.      Zprávu finančního výboru  

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 5.8.2013                                       Zapisovatel:    Jana Fiřtová

 

 

 

Ověřovatelé:   Šárka Štěrbová           dne: …………….                  …………………….

 

 

                        Miloslav Augustín      dne: …………….                  …………………….

 

 

Starosta obce: Václav Zábranský      dne: …………….                  …………………….

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ