USNESENÍ 17.ZASEDÁNÍ 29.5.2013 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ 17.ZASEDÁNÍ 29.5.2013

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení 17.zasedání 29.5.2013

USNESENÍ

ze 17.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 29.května 2013 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.         Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Směnnou smlouvu  mezi obcí Velký Bor a Pavlem Kandrem, vlastníkem 

pozemků a Jaroslavou Kandrovou jako vedlejší účastnicí - původní dárkyní a oprávněnou z věcného břemene a pověřuje starostu jejím podpisem  

1.4.Kupní smlouvu mezi Liborem Zoubkem, bytem Plzeň, Bolevecká 6/22 a obcí 

Velký Bor na koupi pozemku p.č. 391/6 o výměře 33 m2 v k.ú. Jetenovice za cenu 35,- Kč/m2  a pověřuje starostu jejím podpisem

1.5.Účetní závěrku DSO Radina za rok 2012

1.6.Závěrečný účet DSO Radina za rok 2012, souhlasí s výsledkem hospodaření,

výsledkem přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

1.7.      Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-0001206/010 Velký Bor - rekonstrukce vedení NN s ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8 na jednorázovou náhradu ve výši 5.000,-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem

 

2.         Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.      Po úhradě jednorázové náhrady z věcného břemene ve výši 5.000,- Kč smlouvy č. IE-12-0001206/010, tuto částku převést na účet Římskokatolické farnosti Velký Bor

2.2.      Přidělit byt č. 21 v bytovém domě čp.49 ve Velkém Boru Jiřímu Opltovi,

                 bytem Čečelovice 62

2.3.      Odpustit poslední nájem za únor 2013 ve výši 900,- Kč Davidu Vetyškovi, bývalému nájemci bytu v čp.121 ve Velkém Boru        

 

Zápis byl vyhotoven dne 31.5.2013                                     Zapisovatel:    Jana Fiřtová

 

Ověřovatelé:   Pavel Pihera                dne: …………….                  …………………….

 

                        Robert Palečko           dne: …………….                  …………………….

 

Starosta obce: Václav Zábranský      dne: …………….                  …………………….

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ