USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ DNE 13.11.2002 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ DNE 13.11.2002

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Ustavující zasedání dne 13.11.2002

                             U S N E S E N Í

 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného dne 13.11.2002   od  17.00  hodin  v  přísálí   Kulturního  domu  ve  Velkém  Boru

 

 

 

Zastupitelstvo obce   schvaluje:

 

1.     Výsledky a platnost voleb v obci, konaných ve dnech 1. a 2. 11. 2002

 

 

 

Zastupitelstvo obce   rozhodlo:

 

1.     Volbu starosty a místostarosty provádět veřejným hlasováním

2.     Výkon funkce starosty bude i nadále prováděn formou dlouhodobého uvolnění

3.     Funkce místostarosty formou neuvolněného funkcionáře

 

 

 

Zastupitelstvo obce   zvolilo:

 

1.     Starostu obce ………………………… p. Václava Drhu

2.     Místostarostu obce …………………  p. Jiřího Koláře

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------                                    ----------------------------------

         Václav Drha                                                              Jiří  Kolář

          starosta obce                                                 místostarosta obce

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ