USNESNÍ 14.ZASEDÁNÍ 14.11.2012 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESNÍ 14.ZASEDÁNÍ 14.11.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesní 14.zasedání 14.11.2012

USNESENÍ

ze 14.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 28.listopadu 2012 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Rozpočtové změny č.5/2012

1.4.Rozpočet obce na rok 2013

1.5.Rozpočet DSO Radina na rok 2013

1.6.Členy "Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti" na další dvouleté

období  od 26.11.2012 za lokalitu Březový potok - starostu města Horažďovice Mgr.Karla Zrůbka a starostu obce Maňovice Miroslava Panušku

 

2.  Zastupitelstvo obce rozhodlo:

     2.1.      Udělit souhlasné stanovisko firmě METROPROJEKT Praha a.s. s umístěním

                 nové kabelové přípojky NN na sloupy veřejného osvětlení s podmínkou, že v

                 rámci této akce provedou výměnu stávajícího kabelu veřejného osvětlení

     2.2.      Poskytnout Mysliveckému sdružení Velký Bor příspěvek ve výši 10.000,- Kč

2.3.      Vyměnit  byt č.23 v bytovém domě čp.49 ve Velkém Boru za byt č. 25 Danielu Brokešovi, bytem Velký Bor 49

2.4.      Nevyhovět žádosti Martina Heimlicha o zproštění dalších dvou nájmů za byt č.13 v BD čp.49, umožnit mu sjednání splátkového kalendáře

 

3. Zastupitelstvo obce zřizuje:

     3.1.      Inventarizační komise ve složení:

                 Hlavní - ing.Miloslav Kolář, Šárka Štěrbová, jana Fiřtová

                 Dílčí:   hasiči Velký Bor - Robert Palečko, Daniel Ouda, Marie Němcová

                            hasiči Jetenovice - Luboš Makrlík, Pavel Pihera, Josef Korbel

                            hasiči Slivonice - Martin Lexa, Dušan Krejčí, Jaroslav Krejčí

 

4.  Zastupitelstvo obce vydává:

     4.1.      Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů            

           

5.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

     5.1.      Zprávu finančního výboru

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:      29.11.2012

 

Zapisovatel:                Jana Fiřtová

 

Ověřovatelé:               Ing.Miloslav Kolář     dne: ……………       …………………………

 

Bc.Marie Sládková    dne: ……………       …………………………

 

 

Starosta obce:             Václav Zábranský      dne: ……………       …………………………

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ