USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ 26.9.2012 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ 26.9.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení z 13. zasedání 26.9.2012

USNESENÍ

z 13.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 26.září 2012 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Rozpočtové změny č.4/2012

1.4.Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Slivonice s p.Pavlem Kandrem

 

2.  Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.      Zprostit placení nájmu a služeb s ním spojených p.Martina Heimlicha, bytem Velký Bor čp.49  (byt č.13) za měsíce srpen a září 2012

 

3. Zastupitelstvo obce ukládá:

     3.1.      Zvážení možnosti zvýšení poplatku za odvoz odpadů

- všichni zastupitelé do příštího zasedání

 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:      1.10.2012

 

Zapisovatel:                Jana Fiřtová

 

 

Ověřovatelé:               Robert Palečko           dne: ……………       …………………………

 

 

Pavel Pihera               dne: ……………       …………………………

 

 

Starosta obce:             Václav Zábranský      dne: ……………       …………………………

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ