USNESENÍ Z 12.ZASEDÁNÍ 25.7.2012 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 12.ZASEDÁNÍ 25.7.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení z 12.zasedání 25.7.2012

USNESENÍ

z 12.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 25.července 2012 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Rozpočtové změny č.3/2012

1.4.Spolufinancování projektu "Společná péče Prácheňska o veřejné plochy,   

turistické trasy a sportoviště venkovských obcí" v rámci PSOV Plzeňského

kraje B 2012, ve výši 6.000,- Kč - z.s.p.o. Prácheňsko a schvaluje bezplatné

umístění křovinořezu na obecním úřadu Velký Bor

1.5.      Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu "Slivonice, Zuklín - NN", č. IV-12-0007983/VB4

1.6.      Uzavření kupní smlouvy, podle které Svazek obcí Radina prodá společnosti E.ON Distribuce a.s. České Budějovice, rozvody plynu v obcích Kadov, Vrbno, Mračov, Pole, Lnářský Málkov, Záboří, Čečelovice, Hlupín, Bratronice, Mečichov, Doubravice, Nahošín, Lažánky, Třebohostice, Zadní Zborovice  - dle přiložené specifikace

 

       2.   Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.      Přidělit byt v čp.71 ve Velkém Boru Aleně Maříkové, bytem Velký Bor 129

2.2.      Směnit pozemky p.č. 161/1, 161/2 a 162/7 v k.ú. Velký Bor za pozemky p.č. 77/2, 77/4 a 83/6 vše v k.ú. Velký Bor

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:      30.7.2012

 

Zapisovatel:                Jana Fiřtová

 

 

Ověřovatelé:               Bc. Marie Sládková    dne: ……………       …………………………

 

 

Luboš Makrlík            dne: ……………       …………………………

 

 

Starosta obce:             Václav Zábranský      dne: ……………       …………………………

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ