USNESENÍ Z 11.ZASEDÁNÍ 25.6.2012 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 11.ZASEDÁNÍ 25.6.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení z 11.zasedání 25.6.2012

 

 USNESENÍ

z 11. - mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 25.června 2012 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

 

       2.   Zastupitelstvo obce rozhodlo:

            2.1.      Udělit souhlas se změnou stavby před jejím dokončení stavebníku Bohuslavu

Makovcovi na p.p.č. 247/3 v k.ú. Jetenovice, kterou se původně plánované stání pro automobil změní na garáž

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:      27.6.2012

 

Zapisovatel:                Jana Fiřtová

 

Ověřovatelé:               Ing. Miloslav Kolář    dne: ……………       …………………………

 

Robert Palečko           dne: ……………       …………………………

 

Starosta obce:             Václav Zábranský      dne: ……………       …………………………

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ