ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO RADINA 2011 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO RADINA 2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet DSO Radina 2011

ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  DSO  RADINA  za  rok  2011

 

            Hospodaření DSO Radina se v roce 2011 řídilo rozpočtem, schváleným členskou schůzí dne 21.12.2010. Všechny členské obce doložily jeho zveřejnění a projednání v zastupitelstvech, jeho výše představovala 305.000,- Kč v příjmech i výdajích.

            Skutečné celkové příjmy dosáhly hodnoty 304.657,25 Kč, tj. 100% plnění rozpočtu, výdaje 294.280,00 Kč = 96% čerpání upraveného rozpočtu.

 

 

Rozpočtové příjmy

Text                                       schv.rozpočet           upr.rozpočet              skutečnost            %

Členské příspěvky                              13.000,-            13.000,-                      12.895,00            99   

Úroky                                                   2.800,-              2.800,-                        2.562,25           91,5

Nájem plynovodu                              289.200,-          289.200,-                    289.200,00         100

Celkem                                            305.000,-         305.000,-                      304.657,25         100 %

 

Rozpočtové výdaje

Nákup materiálu                                      5.000,-            5.000,-                               0             

Poplatky bance                                       3.000,-            3.000,-                        2.115,00         70,5

Provoz plynovodu + PC                      292.000,-        292.000,-                     292.165,00       100

Pohoštění                                                5.000,-            5.000,-                              0          

Celkem                                              305.000,-        305.000,-                      294.280,00       96 %

 

 

 

DSO Radina nepřijal v roce 2011 žádný úvěr, půjčku ani ji neposkytl. Nerealizuje hospodářskou činnost.

 

DSO v tomto roce nezískal žádné dotace, podléhající finančnímu vypořádání.

 

Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora.

 

 

 

Zpracovala: Jana Fiřtová                                                                              dne: 14.5.2012

             

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                   14.5.2012                                                       Sejmuto: 30.5.2012   

 

Schváleno dne:          

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ