ZÁVĚREČNÝ ÚČER 2010 DSO RADINA | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

ZÁVĚREČNÝ ÚČER 2010 DSO RADINA

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účer 2010 DSO Radina

ZÁVĚREČNÝ  ÚČET  DSO  RADINA  za  rok  2010

 

            Hospodaření DSO Radina se v roce 2010 řídilo rozpočtem, schváleným členskou schůzí dne 8.12.2009. Všechny členské obce doložily jeho zveřejnění a projednání v zastupitelstvech, jeho výše představovala 15.000,- Kč v příjmech i výdajích. V průběhu roku byla schválena dvě rozpočtová opatření, první 26.1.2010, druhé 5.10.2010,  kterými se zvýšily běžné příjmy o 300.000,- Kč a výdaje o 312.000,- Kč. Jednalo se o proúčtování nájmu a provozování plynovodu.

            Skutečné celkové příjmy dosáhly hodnoty 315.258,47 Kč, tj. 100% plnění rozpočtu, výdaje 309.600,00 Kč = 95% čerpání upraveného rozpočtu.

 

 

Rozpočtové příjmy

Text                                       schv.rozpočet           upr.rozpočet              skutečnost         %

Členské příspěvky                              13.000,-            13.000,-                      13.005,00          100   

Úroky                                                   2.000,-              2.000,-                        2.553,47          128

Nájem plynovodu                                          0          289.200,-                    289.200,00           100

Vrácení daně od FÚ                                      0            10.800,-                      10.500,00             97

Celkem                                             15.000,-          315.000,-                     315.258,47       100 %

 

Rozpočtové výdaje

Ostatní osobní výdaje                                    0,-           12.000,-                       11.764,00         98  

Nákup materiálu                                      5.000,-            5.000,-                               0             

Poplatky bance                                       3.000,-            3.000,-                        2.192,00         73

Provoz plynovodu + PC                         2.000,-       302.000,-                     293.081,00         97

Pohoštění                                                5.000,-            5.000,-                         2.563,00         51  

Celkem                                                 15.000,-        327.000,-                     309.600,00       95 %

 

 

 

DSO Radina nepřijal v roce 2010 žádný úvěr, půjčku ani ji neposkytl. Nerealizuje hospodářskou činnost.

 

DSO v tomto roce nezískal žádné dotace, podléhající finančnímu vypořádání.

 

Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora.

 

 

 

Zpracovala: Jana Fiřtová                                                                                          28.února 2011

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:       14.3.2011                                                       Sejmuto:         30.3.2011

 

Schváleno dne:           26.4.2011

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ