USNESENÍ Z 9.ZASEDÁNÍ 28.3.2012 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 9.ZASEDÁNÍ 28.3.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení z 9.zasedání 28.3.2012

USNESENÍ

z 9.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 28.března 2012 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Rozpočtové změny č.1/2012

1.4.Zveřejnění záměru o pronájmu části pozemku p.č. 811/1 v k.ú. Slivonice

 

 

2.      Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.Zřídit pamětní desku  k 110.výročí úmrtí místního rodáka Sylvestra Krnky

2.2.Vstup do občanského sdružení „Sylvestr Krnka, o.s.“

2.3.Prodat část pozemku p.č. 1150/8 v k.ú. Velký Bor za cenu 35,- Kč/m2

manželům Zemenovým, bytem Velký Bor 132

2.4.Nezahrnout pozemky p.č. 1130/2, 1130/5, 1129/3, 1151/2 a st.233 v k.ú.

Velký Bor do intravilánu obce

2.5.Poskytnout SDH Slivonice příspěvek ve výši 5.000,- Kč

2.6.Neprodávat pozemek p.č. 1006/35 v k.ú. Velký Bor, pouze směnit za jiný

 

 

3.      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1.Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu OPP Horažďovice za rok 2011

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:      30.3.2012

 

Zapisovatel:                Jana Fiřtová

 

Ověřovatelé:               Bc.Marie Sládková     dne: ……………       …………………………

 

                                  

Šárka Štěrbová           dne: ……………       …………………………

 

 

 

Starosta obce:             Václav Zábranský      dne: ……………       …………………………

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ