USNESENÍ Z 8.ZASEDÁNÍ 25.1.2012 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 8.ZASEDÁNÍ 25.1.2012

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení z 8.zasedání 25.1.2012

USNESENÍ

z 8.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 25.ledna 2012 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Rozpočtové změny č.6/2011

1.4.Výsledky inventarizace majetku obce

1.5.Rozpočet DSO Radina na rok 2012

1.6.Odpisový plán obce

1.7.Podání žádosti o dotaci v rámci PSOV na opravu vodárny

 

2.      Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.Přidělit byt č.13 v čp.49 ve Velkém Boru Martinu Heimlichovi, Horažďovice

 

3.      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1.Zprávu finančního výboru

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:      31.1.2012

 

Zapisovatel:                Jana Fiřtová

 

Ověřovatelé:               Luboš Makrlík            dne ………………                ……………………

 

                                   Robert Palečko           dne ………………                ……………………

 

 

Starosta obce:             Václav Zábranský      dne ………………                ……………………

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ