USNESENÍ ZE 7.ZASEDÁNÍ 30.11.2011 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ ZE 7.ZASEDÁNÍ 30.11.2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení ze 7.zasedání 30.11.2011

 

USNESENÍ

ze 7.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 30.listopadu 2011 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Rozpočtové změny č.5/2011

1.4.Rozpočet obce na rok 2012

1.5.Rozpočtový výhled na léta 2012 – 2014

1.6.Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

č. IE-12-0000103/20 na akci „Velký Bor – rekonstrukce vedení NN“

 

2.      Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.Příspěvek na oslavy 100.výročí založení SDH Jetenovice ve výši 20.000,- Kč

2.2.Příspěvek na hudební nástroj pro pěvecký sbor Velkobor ve výši 10.000,- Kč

 

3.      Zastupitelstvo obce zřizuje:

3.1.Inventarizační komise ve složení:

hlavní – ing.Miloslav Kolář, Šárka Štěrbová, Jana Fiřtová

dílčí:    hasiči Velký Bor – Robert Palečko, Daniel Ouda, Marie Němcová

            hasiči Jetenovice – Luboš Makrlík, Pavel Pihera, Josef Korbel

            hasiči Slivonice – Martin Lexa, Dušan Krejčí, Jaroslav Krejčí

 

4.      Zastupitelstvo obce ukládá:

4.1.Provést inventarizaci majetku, dílčí inventarizační komise zajistí do 20.12.2011

4.2.Zjistit výměru a výši nájmu zemědělských pozemků pronajímaných VOD

-          starosta, do příštího zasedání  

 

5.      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

5.1.Informace k územnímu plánu

5.2.Informace o připravovaných kulturních akcí

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:      5.12.2011

 

Zapisovatel:                Jana Fiřtová

 

Ověřovatelé:               Pavel Pihera                dne ………………                ……………………

 

                                   Šárka Štěrbová           dne ………………                ……………………

 

 

Starosta obce:             Václav Zábranský      dne ………………                ……………………

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ