USNESENÍ Z 6.ZASEDÁNÍ 29.9.2011 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 6.ZASEDÁNÍ 29.9.2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení z 6.zasedání 29.9.2011

USNESENÍ

z 6.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 29.září 2011 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Rozpočtové změny č.3/2011

 

2.      Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.Prodat pozemek p.č. 1644 o výměře 250 m2 v k.ú. Velký Bor manželům Karlu

a Miladě Čechovým, bytem Velký Bor 84, za cenu 35,- Kč/m2

2.2.Přidělit obecní byty ve Velkém Boru takto:

Davidu Vetyškovi, Velký Bor 49 – byt v čp.121

Marii Bláhové, Hradiště 54 – byt č. 8 v BD čp.49

Danielu Brokešovi, Svéradice 113 – byt č.23 v BD čp.49

Růženě Niklové, Malý Bor 55 – byt č.25 v BD čp.49

 

Zápis byl vyhotoven dne:      6.10.2011

 

Zapisovatel:                Ing. Miloslav Kolář

 

Ověřovatelé:               Bc. Marie Sládková    dne ………………                ……………………

 

                                   Luboš Makrlík            dne ………………                ……………………

 

 

Starosta obce:             Václav Zábranský      dne ………………                ……………………

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ