USNESENÍ Z 5.ZASEDÁNÍ 27.7.2011 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 5.ZASEDÁNÍ 27.7.2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení z 5.zasedání 27.7.2011

USNESENÍ

z 5.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 27.července 2011 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Rozpočtové změny č.3/2011

1.4.Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011 – požární řád obce

 

 

2.      Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.Prodat část pozemku p.č. 1145/21 v k.ú. Velký Bor za cenu 35,-Kč/m2, přesná

výměra bude stanovena geometrickým plánem, náklady hradí kupující

2.2.Prodat pozemek p.č. 1150/2 se st.p.č. 236 v k.ú. Velký Bor za cenu 35,- Kč/m2

2.3.Výši nájemného za byt v čp.45 ve Vel. Boru v celkové částce 2.300,- Kč/měs.

2.4.Přidělit obecní byty takto:

Patrik Havlíček – byt č. 2 v čp.49 ve Velkém Boru

Jan Dobiáš – byt č.13 v čp.45 ve Velkém Boru

 

 

3.      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1.Zprávu o činnosti finančního výboru

3.2.Zprávu o činnosti kontrolního výboru

3.3.Informace o probíhajících akcích

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:      1.8.2011

 

 

 

Zapisovatel:                            Jana Fiřtová

 

 

 

Ověřovatelé:                           Robert Palečko           dne ……………        ………………….

 

 

                                               Ing.Miloslav Kolář     dne ……………        ………………….

 

 

 

Starosta obce:                         Václav Zábranský      dne ……………        ………………….

 

           

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ