USNESENÍ Z 4.ZASEDÁNÍ 25.5.2011 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 4.ZASEDÁNÍ 25.5.2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení z 4.zasedání 25.5.2011

USNESENÍ

ze 4.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 25.května 2011 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Rozpočtové změny č.2/2011

 

 

2.      Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.Nesouhlasit s uzavřením části komunikace mezi čp.15 a 16 ve Velkém Boru,  

jednat s majitelkou o odkoupení nebo zřízení věcného břemene

2.2.Prodat nemovitost čp.36 ve Vel. Boru Jakubu Dobiášovi, bytem  Třebomyslice

čp.37 za cenu 300.000,- Kč

2.3.Přidělit obecní byty takto:           M.Baar – byt č.22 v čp.49 ve Velkém Boru

Jar.Starý – byt č.23 v čp.49 ve Velkém Boru

J.Herškovič – byt v čp.121 ve Velkém Boru

 

 

3.      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1.Zprávu finančního výboru

3.2.Konání sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 4.6.2011

3.3.Konání humanitární sbírky v týdnu od 6. do 12.6.2011

3.4.Informace o probíhajících opravách obecního majetku

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:      26.5.2011

 

Zapisovatel:                            Jana Fiřtová

 

 

 

 

Ověřovatelé:                           Bc. Marie Sládková    dne ……………        ………………….

 

 

                                               Šárka Štěrbová           dne ……………        ………………….

 

 

 

Starosta obce:                         Václav Zábranský      dne ……………        ………………….

 

           

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ