USNESENÍ Z 3.ZASEDÁNÍ 30.3.2011 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 3.ZASEDÁNÍ 30.3.2011

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení z 3.zasedání 30.3.2011

USNESENÍ

z 3.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 30.března 2011 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Závěrečný účet obce za rok 2010, souhlasí s výsledkem hospodaření,             

výsledkem přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

1.4.Závěrečný účet DSO Radina za rok 2010, souhlasí s výsledkem hospodaření,

výsledkem přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

1.5.Rozpočtové opatření č.1/2011

 

 

  1. Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.Koupit pozemky v k.ú. Velký Bor:

St.p.č. 104/2   o výměře         58 m2                   p.p.č.   1155/5 o výměře 1837 m2

p.p.č. 1639/7                          11 m2               p.p.č.       37/3                    194 m2

p.p.č.     77/1                          24 m2              p.p.č      427/26                    92 m2

p.p.č.     77/2                          72 m2              p.p.č.     427/19                  338 m2

p.p.č.     77/3                        139 m2                    p.p.č.       83/6                    429 m2

p.p.č.     77/4                          27 m2              p.p.č.   1627/2                    206 m2

 

2.2.Neprodat obecní pozemek p.č. 811/1 v k.ú. Slivonice

2.3.Přidělit obecní byty takto:           B.Jiříčková – byt č.4 v čp.49 ve Velkém Boru

M.Ducháček – byt č.18 v čp.49 ve Velkém Boru

M.Kestnerová – byt č. 2 v čp.49 ve Velkém Boru

P.Šimanovský – byt v čp.45 ve Velkém Boru

2.4.      Vydat souhlasné stanovisko s rekonstrukcí čp.16 v Jetenovicích dle předložené               projektové dokumentace

 

 

  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1.Zprávu finančního výboru

3.2.Přidělení dotace v rámci PSOV ve výši 300.000,- Kč na opravy místních      komunikací ve Velkém Boru, Jetenovicích a Slivonicích

3.3.Zprávu o bezpečnostní situaci ve správním obvodě Policie ČR Horažďovice

3.4.Informace o konání sběru nebezpečného odpadu, železa, humanitární sbírky  a ostatních kulturních akcí

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:      4.4.2011

Zapisovatel:                            Jana Fiřtová

Ověřovatelé:                           Ing.Mil.Kolář             dne ……………        ………………….

 

                                               Robert Palečko           dne ……………        ………………….

 

Starosta obce:                         Václav Zábranský      dne ……………        ………………….

 

           

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ