USNESENÍ Z 1.ZASEDÁNÍ | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USNESENÍ Z 1.ZASEDÁNÍ

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení z 1.zasedání

 

USNESENÍ

z 1.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 1.prosince 2010 v 18.00 h v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1.1.Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2.Program zasedání

1.3.Rozpočtové změny č.4/2010

1.4.Rozpočet obce na rok 2011

1.5.Výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s nařízením vlády   

č.37/2003 Sb., dle platné přílohy č.1

            1.6.      Přidělení bytů v čp.49 ve Velkém Boru dle zápisu

            1.7.      I nadále vystupovat proti vybudování hlubinného   úložiště jaderného odpadu

            1.8.      Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 o dvousložkové úhradě vodného

            1.9.      Smlouvu o poskytování právní pomoci s Mgr.Lucií Kubešovou

1.10.    Prodej pozemku p.č. 1136/6 o výměře 431 m2 se st.p.č. 237 o výměře 150 m2  

            v k.ú. Velký Bor za cenu 35,- Kč/m2

 

 

 

  1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

2.1.Zprávu finančního výboru

 

 

 

  1. Zastupitelstvo obce ukládá:

 

3.1.Zveřejnit záměr o koupi pozemků v Jetenovicích a pověřuje starostu jednáním

s majiteli                                             - zodpovídá starosta, do příštího zasedání

           

           

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------                                           --------------------------------------------

Václav Zábranský                                                                     Robert Palečko

   starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ