USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ 10.11.2010 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ 10.11.2010

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

ustavující zasedání 10.11.2010

USNESENÍ

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor,

konaného dne 10.listopadu 2010 v 18.00 h v Kulturním domě ve Velkém Boru

 

 

1.      Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1.1. Zapisovatele a ověřovatele zápisu

1.2. Program zasedání

1.3. Volbu starosty a místostarosty provádět veřejným hlasováním

1.4. Výkon funkce starosty vykonávat formou dlouhodobého uvolnění

1.5. Výkon funkce místostarosty zajišťovat formou neuvolněného    funkcionáře

1.6. Zřízení finančního a kontrolního výboru, oba výbory budou tříčlenné

 

 

 

2.      Zastupitelstvo obce zvolilo:

 

2.1.Starostu obce:                           p. Václav Zábranský

2.2.Místostarostu obce:                   p. Robert Palečko

2.3.Předsedu finančního výboru:      ing. Miloslav Kolář

2.4.Předsedu kontrolního výboru:    p. Luboš Makrlík

2.5.Členy finančního výboru:           Bc. Marie Sládková, pí Šárka Štěrbová

2.6.Členy kontrolního výboru:         p. Václav Drha, p. František Němec

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------                                           --------------------------------------------

Václav Zábranský                                                                     Robert Palečko

   starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

 

        

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ