23.ZASEDÁNÍ 26.5.2010 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

23.ZASEDÁNÍ 26.5.2010

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

23.zasedání 26.5.2010

U S N E S E N Í

z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu

 26. května 2010 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

 

1.            Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Program jednání a ověřovatele zápisu

1.2.Rozpočtové změny č.1/2010

1.3.Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s přípojkou

NN přes pozemek p.č. 653 v k.ú. Jetenovice

1.4.Dlouhodobý pronájem části pozemku p.č. 456/1 v k.ú. Slivonice, o výměře cca

250 m2 za cenu 1,- Kč/rok, spojený s údržbou pozemku

1.5.Podání žádosti o dotaci MMR na opravy místních komunikací po povodních

 

 

 

2.      Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

2.1.Zprávu finančního výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------                                             ----------------------------------------

      Václav  Z á b r a n s k ý                                                                  Jiří  K o l á ř

              starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ