MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ 6.4.2010 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ 6.4.2010

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

mimořádné zasedání 6.4.2010

U S N E S E N Í

z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného

v pátek 6. dubna 2010 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

1.            Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Program jednání a ověřovatele zápisu

 

2.            Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.Přidělit byt č.10 v čp.49 ve Velkém Boru ing. Haně Stulíkové, bytem Praha 7,    

            M.Horákové 389

 

 

 

 

 

---------------------------------------                                             ----------------------------------------

      Václav  Z á b r a n s k ý                                                                  Jiří  K o l á ř

              starosta obce                                                                      místostarosta obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ