21.ZASEDÁNÍ 27.1.2010 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

21.ZASEDÁNÍ 27.1.2010

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

21.zasedání 27.1.2010

U S N E S E N Í

z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu

27. ledna 2010 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

1.                 Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.Program jednání a ověřovatele zápisu

1.2.Rozpočtové změny č.6/2009

1.3.Výsledky inventarizace majetku obce

1.4.Podat žádost o dotaci v rámci PSVO na opravu kanalizace v KD ve Vel. Boru

 

 

2.                 Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.Neprodávat pozemek p.č. 651/2 v k.ú. Jetenovice

2.2.Udělit souhlas stavebníku Bohuslavu Makovcovi,Jetenovice čp.22 s umístěním

stavby rodinného domu na pozemku p.č. 247/3 v k.ú. Jetenovice , sousedícím se zastavěným územím obce

2.3.Nepřidělit byt č.10 v čp.49 ve Velkém Boru Veronice Böhmové, bytem Velký

Bor 49

2.4.Zmenšit obsah „Velkoborských novin“ na 8 stránek a upravit jejich obsah dle

zápisu

 

 

3.                 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1.Zprávu finančního výboru

3.2.Informace o Tříkrálové sbírce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

---------------------------------------                                             ----------------------------------------

      Václav  Z á b r a n s k ý                                                                  Jiří  K o l á ř

              starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ