19.ZASEDÁNÍ 30.9.2009 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

19.ZASEDÁNÍ 30.9.2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

19.zasedání 30.9.2009

U S N E S E N Í

z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu

30. září 2009 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

 

  1.             Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1.1.Program jednání a ověřovatele zápisu

1.2.Rozpočtové změny č.4/2009

1.3.Smlouvu o dílo s firmou SEG s.r.o., Skladová 4, 326 00 Plzeň na akci „Velký

Bor – přílož k VO“

 

 

 

  1.             Zastupitelstvo obce rozhodlo:

 

2.1.Přidělit byt č.22 v č.p.49 ve Velkém Boru Ireně Fotrové, bytem Chanovice

2.2.Udělit souhlas se stavbou rodinného domu manželům Josefu a Veronice

Korbelovým, bytem Jetenovice 27

2.3.Požadovat od ing.Kovaříka písemný souhlas od MS Velký Bor s napojením na

sítě umístěné na jejich objektu

2.4.Zveřejnit záměr o pronájmu pozemku p.č. 1125/1 v k.ú. Velký Bor

 

 

 

  1.             Zastupitelstvo obce bere ne vědomí:

 

3.1.Zprávu finančního výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------                                             ----------------------------------------

      Václav  Z á b r a n s k ý                                                                  Jiří  K o l á ř

              starosta obce                                                                      místostarosta obce

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ