15.ZASEDÁNÍ 25.3.2009 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

15.ZASEDÁNÍ 25.3.2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

15.zasedání 25.3.2009

U S N E S E N Í

z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu

25. března 2009 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

  1.            Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.                       Program jednání a ověřovatele zápisu

1.2.                       Závěrečný účet DSO Radina za rok 2008, souhlasí s výsledkem hospodaření a výsledkem přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

1.3.                       Rozpočtové změny č.2/2009

1.4.                       Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku ČR – zásahové obleky a obuv pro JPO V  Jetenovice a Slivonice

1.5.                       V rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích – Czech POINT“ Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „E-Government v obcích – Czech POINT“ Prioritní osa: 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě a pověřuje starostu podpisem

1.6.                       V rámci Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích – Czech POINT“ smlouvu o spolupráci s Městem Horažďovice za účelem poskytování vyjmenovaných služeb eGON centra a pověřuje starostu podpisem smlouvy

 

 

  1.            Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.                       Poskytnout finanční příspěvek na sraz rodáků v Jetenovicích ve výši 10 tis.Kč

2.2.                       Přidělit byt v čp.71 Zdeňce Raškové, bytem Velký Bor 23, na dobu určitou s možností opakovaného prodloužení

2.3.                       Proplatit starostovi nevyčerpanou dovolenou ke dni podání rezignace na funkci

 

 

  1.            Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1.                       Zprávu finančního výboru

3.2.                       Informace k žádostem o dotace

3.3.                       Konání humanitární sbírky pořádané Diakonií Broumov

3.4.                       Provedení sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu dne 8.4.2009

Velký Bor  9.00 – 10.00, Jetenovice 10.00 – 11.00, Slivonice 12.00 – 13.00 h

3.5.                       Pořádání výstavy s názvem „Velkoborští rodáci“ 26.6. – 19.7.2009

3.6.                       Informaci o konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. 6. 2009

 

 

  1.            Zastupitelstvo obce ukládá:

4.1.                       Zajistit vyčištění druhého vrtu a zjistit jeho vydatnost

- zodp.starosta, do 30.5.2009

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------                                     -----------------------------------------

Václav   D r h a – starosta obce                                              Jiří  K o l á ř – místostarosta obce

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ