14.ZASEDÁNÍ 28.1.2009 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

14.ZASEDÁNÍ 28.1.2009

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

14.zasedání 28.1.2009

U S N E S E N Í

ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu

28. ledna 2009 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

 

1.                 Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.                       Program jednání a ověřovatele zápisu

1.2.                       Výběr a podání žádostí o dotace na rok 2009

1.3.                       Výsledky inventarizace majetku

1.4.                       Rozpočtové změny č.4/2008

1.5.                       Rozpočtové změny č.1/2009

1.6.                       Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

 

 

2.                  Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.                       Za současných podmínek nekoupit budovu bývalé kovárny

 

 

 

3.               Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1.            Zprávu finančního výboru

3.2.            Vyúčtování dotací přijatých v r.2008

3.3.            Zprávu o bezpečnostní situaci, stavu kriminality a dopravní nehodovosti na

                  horažďovicku za rok 2008

3.1.                  Informaci o Tříkrálové sbírce                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------                                     -----------------------------------------

Václav   D r h a – starosta obce                                              Jiří  K o l á ř – místostarosta obce

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ