13.ZASEDÁNÍ 26.11.2008 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

13.ZASEDÁNÍ 26.11.2008

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

13.zasedání 26.11.2008

U S N E S E N Í

z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu

26. listopadu 2008 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

1.                        Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.                       Program jednání a ověřovatele zápisu

1.2.                       Rozpočtové změny č.3/2008

1.3.                       Rozpočet obce na rok 2009

1.4.                       Rozpočet DSO Radina na rok 2009

1.5.                       Nájemní smlouvu s Patrikem Šimanovským, bytem Velký Bor 49 na pronájem Obecní restaurace ve Velkém Boru

1.6.                       Směnnou smlouvu s manželi Hanou a Miloslavem Augustínovými, bytem Velký Bor 107

1.7.                       Dodatek ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s firmou Rumpold-P s.r.o. Plzeň

1.8.                       Zapojení obce do seriálu Klatovského deníku „Týden v obci“

 

 

2.                        Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.                       Neprodávat pozemek p.č. 1145/3 v k.ú. Velký Bor, nabídnout pronájem

2.2.                       O pronájmu Obecní restaurace ve Velkém Boru Patriku Šimanovskému, bytem Velký Bor 49

 

 

3.                        Zastupitelstvo obce zřizuje:

3.1.                       Inventarizační komise ve složení:

Hasiči Velký Bor – Fr.Novák, R.Palečko, P.Raška

Hasiči Jetenovice – L.Makrlík, B.Makovec ml., J.Kovářová

Hasiči Slivonice – D.Krejčí, Jar.Krejčí, M.Lexa

Hlavní inventarizační komise – ing.M.Kolář, V.Zábranský, J.Fiřtová

 

 

4.                        Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

4.1.                       Zprávu finančního výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------                                     -----------------------------------------

Václav  D r h a – starosta obce                                               Jiří  K o l á ř – místostarosta obce

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ