12.ZASEDÁNÍ 24.9.2008 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

12.ZASEDÁNÍ 24.9.2008

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

12.zasedání 24.9.2008

U S N E S E N Í

z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu

24. září 2008 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

 

1.                  Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.          Program zasedání a ověřovatele zápisu

1.2.          Smlouvu o nájmu nebytových prostor na prodejnu v Jetenovicích čp.5 s Pavlem Mandákem, Horažďovice, Zahradní 399                                

1.3.          Rozpočtové změny č.2/2008

1.4.          Směrnici pro poskytování náhrad cestovních výdajů

 

 

 

2.                  Zastupitelstvo obce bere na vědomí

2.1.          Zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 1141/6 a 1469/5 za p.p.č 976, vše v k.ú. Velký Bor

2.2.          Zprávu finančního výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------                                -----------------------------------------

Václav   D r h a – starosta obce                                              Jiří  K o l á ř – místostarosta obce

           

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ