11.ZASEDÁNÍ 30.7.2008 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

11.ZASEDÁNÍ 30.7.2008

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

11.zasedání 30.7.2008

U S N E S E N Í

z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu

30. července 2008 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

1.         Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.      Program zasedání a ověřovatele zápisu

1.2.      Možnost směnit pozemek p.č. 1441/5 v k.ú. Velký Bor za pozemek stejné hodnoty po

            oddělení jeho části, na které je umístěna studna

 

 

2.         Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.      Neprodávat pozemek p.č. 1441/5 v k.ú. Velký Bor

2.2.      Vydat souhlasné stanovisko s umístěním malé vodní nádrže na poz.p.č. 119/2 a 119/3

            v k.ú. Velký Bor

2.3.            Neprodávat část pozemku p.č. 811/1 v k.ú. Slivonice

2.4.            Zamítnout žádost o umístění jímky na obecní pozemek p.č. 1659/2 v k.ú. Velký Bor

2.5.            Zakoupit vybavení prodejny v Jetenovicích a pověřuje starostu sjednáním podmínek

2.6.            Přidělit byt č.23 v č.p.49 ve Velkém Boru Veronice Vacikarové, bytem tamtéž

2.7.            Požádat  o rozšíření zastavěného území obce Jetenovice

 

 

3.                  Zastupitelstvo obce vydává:

3.1.            Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008

 

 

4.                  Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

4.1.            Zprávu finančního výboru

4.2.            Zprávu kontrolního výboru

4.3.            Výsledek hospodaření obce za 1. pololetí 2008

 

 

5.                  Zastupitelstvo obce ukládá:

5.1.            Projednat s firmou AQUAŠUMAVA rozšíření nebo obnovení druhého vrtu

-         zodpovídá starosta, do 31.8.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------                             ------------------------------------------

  Václav  D r h a – starosta obce                                             Jiří  K o l á ř – místostarosta obce

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ