10.ZASEDÁNÍ 28.5.2008 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

10.ZASEDÁNÍ 28.5.2008

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

10.zasedání 28.5.2008

U S N E S E N Í

z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu

28.5.2008 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

 

1.                 Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.                       Program zasedání a ověřovatel zápisu

1.2.                       Získání dotace ve výši 30.000,- Kč na vydání publikace o historii Vel. Boru

 

 

 

2.                 Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.                       Pronajmout prodejnu čp.5 v Jetenovicích paní Marii Soukupové, Kvášňovice

2.2.                       Vydat souhlasné stanovisko s přestavbou čp.125 manž.Augustínovým na byt

2.3.                       Využít dotace JPO 5 na pořízení 3 x 5 souprav zásahových obleků včetně bot                  

2.4.                       poskytnou příspěvek ve výši 6.000,- Kč J.Houdkovi na provoz pojízdné prodejny na zajišťování služeb v Jetenovicích                      

2.5.                       Pronajmout 2 kontejnery na biologicky rozložitelný odpad od firmy Rumpold-P Sušice

2.6.                       Přidělit byt v čp.49 Davidu Kličkovi, bytem Kdyně 358

 

 

 

3.              Zastupitelstvo obce bere na vědomí:     

3.1.           Zprávu o činnosti DSO Radina a Sdružení Prácheňsko

3.2.           Výši dosud poskytnutých sponzorských darů na vydání publikace o historii V. Boru

 

 

 

4.               Zastupitelstvo obce ukládá:                                         

4.1.            Nahlásit jména a velikosti hasičů pro zásahové oděvy – do pátku 30.5.2008

                                                                                              zodp. P.Pihera, V.Drha, M.Lexa

                                              

           

 

 

 

           

  

     

 

----------------------------------------                                   ------------------------------------------

Václav  D r h a – starosta obce                                               Jiří  K o l á ř – místostarosta obce

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ