9. ZASEDÁNÍ 26.3.2008 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

9. ZASEDÁNÍ 26.3.2008

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

9. zasedání 26.3.2008

U S N E S E N Í

z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu

26.3.2008 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

 

1.         Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.      Ověřovatele zápisu a program zasedání

1.2.      Závěrečný účet obce za rok 2007, souhlasí s výsledkem hospodaření a výsledkem přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

1.3.      Závěrečný účet DSO Radina za r.2007, souhlasí s výsledkem hospodaření a výsledkem přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

1.4.      Kupní smlouvu se ZKD Sušice na koupi prodejny v Jetenovicích

 

 

2.         Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.      Pokračovat v obnovení prací na pořízení územního plánu obce

2.2.      Pronajmout část pozemku p.č. 671/1 v k.ú. Slivonice p.Jiřímu Palackému, bytem Horažďovice 884 s určenými podmínkami, za cenu 50,- Kč/rok

2.3.      Na rok 2009 vydat kapesní kalendáříky, na rok 2010 stolní nebo nástěnný kalendář

2.4.      Opravit cestu ke sv.Anně ve Velkém Boru – obec 40% nákladů, p.Augustín 60%

 

 

3.         Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

3.1.      Zprávu finančního výboru

3.2.      Obec jako nositele projektu „Sdružení Prácheňsko zve, vítá a provádí návštěvníky „Pošumavím“

3.3.      Konání výstavy 27.6. – 20.7. k výročím Karla Klostermanna

3.4.      Informaci o konání sběru nebezpečného odpadu v sobotu 5.4.2008

 

 

4.         Zastupitelstvo obce ukládá:

4.1.      Navrhnout vhodného nájemce prodejny v Jetenovicích

– zodp. P.Pihera, do 20.4.2008

4.2.      Zjistit přesné umístění hřiště ve Slivonicích – zodp. M.Lexa, do 30.4.2008

4.3.      Zajištění jarního úklidu v obcích Velký Bor – zodp. V.Drha, do 30.4.2008

                                                                 Jetenovice – zodp. P.Pihera, do 30.4.2008

                                                                 Slivonice – zodp. M.Lexa, do 30.4.2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------                                     ------------------------------------------

Václav  D r h a – starosta obce                                               Jiří  K o l á ř – místostarosta obce

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ