7. ZASEDÁNÍ 28.11.2007 | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

7.  ZASEDÁNÍ 28.11.2007

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

7. zasedání 28.11.2007

 

U S N E S E N Í

ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Velký Bor, konaného ve středu

28.11.2007 od 18.00 hodin v budově OÚ ve Velkém Boru

 

 

  1.            Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1.                       Ověřovatele zápisu a program zasedání

1.2.                       Rozpočtové změny č.2/2007

1.3.                       Rozpočet na rok 2008

1.4.                       Rozpočtové změny DSO Radina Velký Bor 1/2007

1.5.                       Rozpočet DSO Radina Velký Bor na rok 2008

1.6.                       Dodatek č.25 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s firmou RUMPOLD-P s.r.o. Plzeň

 

 

  1.            Zastupitelstvo obce rozhodlo:

2.1.                       Koupit od ZKD Sušice prodejnu čp.5 v Jetenovicích včetně pozemku, umístěné na st.p.č. 75 v k.ú. Jetenovice, navržená cena 545.000,- Kč bude ještě předmětem dohody obou stran

 

 

  1.            Zastupitelstvo obce zřizuje:

3.1.                       Inventarizační komise ve složení:

Hasiči Velký Bor – Fr.Novák, P.Raška, R.Palečko

Hasiči Jetenovice – L.Makrlík, B.Makovec ml., J.Kovářová

Hasiči Slivonice – D.Krejčí, Jar.Krejčí, M.Lexa

Hlavní inventarizační komise – ing.M.Kolář, V.Zábranský, J.Fiřtová

 

 

  1.            Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

4.1.                       Zprávu finančního výboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------                                            ------------------------------------------

  Václav  D r h a – starosta obce                                             Jiří  K o l á ř – místostarosta obce

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ