9. ŽÁDOST O INFORMACE | OBECNÍ ÚŘAD VELKÝ BOR

9. ŽÁDOST O INFORMACE

Obecní úřad

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

9. Žádost o informace

 

2.         ŽÁDOST O INFORMACE

Obec Velký Bor zveřejňuje informace následujícími způsoby:

-          na úřední desce

-          na elektronické úřední desce

-          v kanceláři obecního úřadu

Každá fyzická nebo právnická osoba může informace získat:

-          osobně na obecním úřadu v úředních hodinách

-          telefonicky na tel.č. 376 514 378

-          písemně na uvedenou poštovní adresu

-          prostřednictvím datové schránky

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

-          utajované skutečnosti podle zák.č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění souvisejících a pozdějších předpisů

-          obchodní tajemství dle občanského zákoníku (§ 504 zák.č. 89/2012 Sb.)

-          skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezp.

-          skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák.č.106/1999 Sb., zák.č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů  pozdějších znění

 

3.         PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

-          osobně na obecním úřadu

-          písemně na adrese: Obecní úřad Velký Bor čp.71, 341 01 Horažďovice

-          elektronicky se zaručeným podpisem na e-mail: ouvbor@horazdovice.cz

-          prostřednictvím datové schránky: ni4vj8

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Velký Bor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ