VACOV A OKOLÍ

Základní údaje

Obec Vacov tvoří v současnosti  14 částí zaujímající rozlohu 3 530 ha.  31.12.2015 zde trvale žilo 1.443 obyvatel.

Dvě osady, Vacov a Vlkonice, srostly postupně novou bytovou výstavbou v jeden celek  a je zde soustředěn největší počet obyvatel. V této části se nachází:  obecní úřad, knihovna, základní a mateřská škola, pošta, kostel, autobusové nádraží, obchody, služby, zdravotnická zařízení, restaurace a ubytovací kapacity, zázemí pro sport a kulturu. Působí zde též řada organizací a spolků. Z tradičních lze jmenovat Sbor dobrovolných hasičů a Sportovní klub Vacov. 

K největším zaměstnavatelům v oblasti průmyslu patří pekárna Vacov, dále tradiční výroba dřevěných hraček v Miřeticích, provozovna na výrobu přesného těsnění v Nespicích  a ZOD Vacov. Také zde působí řada drobných živnostníků a řemeslníků.


Po celém regionu obce Vacov se nachází rekreačních zařízení, penziony a privátní ubytovací kapacity. Turisticky nejatraktivnější je rozhledna K. Klostermanna  na Javorníku a kemp s vodní nádrží v Rohanově.