Program související se záchranou a rozšířením kriticky ohroženého hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. Bohemica), jeho stabilizaci, případně i další nárůst populace této modrofialově kvetoucí rostliny nyní řeší Jihočeský kraj v rámci unikátního evropského grantového projektu CZ-SK SOUTH LIFE. Ten se zaměřuje na zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000 v Jihočeském kraji a na jižním Slovensku. „Projekt se realizuje v České republice a na Slovensku na území evropsky významných lokalit (EVL) vyhlášených v rámci soustavy Natura 2000, konkrétně v 25 EVL v Jihočeském kraji a 30 EVL na jižním Slovensku,“ uvádí Eva Ježková manažerka projektu CZ-SK SOUTH LIFE.

Hořeček mnohotvarý český endemit, což je rostlina či živočich celosvětově se vyskytující pouze na určitém, omezeném území. Jádro populace hořečku se nachází v České republice s mírným přesahem do sousedních zemí - V Čechách a na Moravě bylo roku 2010 zjištěno 69 lokalit výskytu kvetoucí populace. Nejvíce, čtyřicet devět jich je na Šumavě a přilehlém podhůří Novohradských hor. V Německu se vyskytuje na 9 lokalitách. V Bavorsku a Rakousku na 30 a v Polsku na 4. Lokality hořečku v ČR jsou v rámci projektu CZ-SK SOUTH LIFE dlouhodobě, každoročně a podrobně monitorovány a jsou sčítáni kvetoucí jedinci. V dlouhodobém průměru se na 11 lokalitách zařazených v projektu LIFE nachází cca 60 až 70 % populace tohoto významného druhu.

Projekt primárně řeší zlepšení stavu těchto jedenácti prioritních stanovišť a tří evropsky významných druhů. Vedle hořečku sem patří i dravý brouk střevlík Ménétriésův (Carabusmenetriesipacholei), který je vzácným pozůstatkem doby ledové na našem území a rovněž středoevropským endemitem a páchník hnědý (Osmoderma eremita), který žije v dutinách starých stromů a živí se rozpadajícím se dřevem. Nositelem projektu je Jihočeský kraj, partnery jsou Krajské školní hospodářství České Budějovice; Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx; Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

K úbytku hořečku došlo v souvislosti s ukončením pastvy či seče, v místech kde se vyskytoval. Souvisejí s tím změny negativně působící na vegetační a světelné podmínky stanoviště. Po skončení pastvy nastaly například změny na lokalitách provázené zarůstáním křovinami a konkurenčně zdatnějšími druhy bylin a trav, které významně ohrožují v posledních desetiletích poslední populace hořečku, proto je pro jejich obnovu nutné zavést vhodné a pravidelné obhospodařování (management) – seče a pastvy.
Přínosem projektu je i návrat k tradičním způsobům hospodaření, oživení místních tradic a zachování kulturního dědictví, Nesprávná pastva a seč však někdy mohou patřit mezi další faktory, které mohou negativně ovlivnit populace hořečku, proto je důležité zvolit správný management lokalit velmi citlivě,“ uvádí Eva Ježková. V minulosti zanikla řada lokalit přímou likvidací biotopu lidskou činností - rozoráváním luk a pastvin, zcelováním pozemků, zalesňováním či zástavbou. „Důležité je také zajištění udržitelného managementu po skončení našeho projektu. Některá projektová opatření přispějí navíc k retenci vody v krajině a mohou mít pozitivní dopad jako prevence proti suchu nebo povodním,“ dodává.

Projekt v sobě nese i vedlejší pozitiva. Například, cílové druhy fungují často jako vlajkové, či deštníkové, což znamená, že zlepšením jejich výskytu dojde ke zlepšení stavu i mnoha jiných ohrožených druhů. Přínosem projektu je i návrat k tradičním způsobům hospodaření, oživení místních tradic a zachování kulturního dědictví.

Další informace najdete na webových stránkách projektu - www.south-life.cz.

Přehled jihočeských lokalit (25): Evropsky významné lokality - Blatná, Borkovická blata, Čistá hora, Háje, Hlubocké hráze, Hlubocké obory, Horní Malše, Hroby, Jaroškov, Kozlovská stráň, Lužnice a Nežárka, Nerestský lom, Opolenec, Pastvina u Přešťovic, Pláničský rybník – Bobovec, Pohoří na Šumavě, Rašeliniště Kapličky, Sokolí hnízdo a bažantnice, Svatý Kříž, Šumava, Tejmlov – Nad Zavírkou, Úbislav, Vlašimská Blanice, Vrbenské rybníky, Zlatý potok v Pošumaví.

Přehled slovenských lokalit (30): Územia európskeho významu - Abov, Alúvium starej Nitry, Biele hory, Burdov, Čenkov, Číčovské luhy, Čiližské močiare, Devínska kobyla, Drieňová hora, Dunaj, Dunajské trstiny, Gavurky, Chotínske piesky, Panské lúky, Jurský Chlm, Kamenínske slaniská, Karáb, Kľúčovské rameno, Modrý vrch, Mostové, Nesvadské piesky, Palárikovské lúky, Pavelské slanisko, Ploská hora, Seleštianska stráň, Starý vrch, Štokeravská vápenka, Šurianske slaniská, Veľkolélsky ostrov, Zobor.

Reklama – Google

Reklama

Rekreační středisko Rybník, Český les
Country saloon Beňovy
Country saloon Beňovy
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion U Pstruha, Modrava
Penzion U Pstruha, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Šumavské, ručně broušené sklo z Lenory. Skleničky, dárky ze skla, svatební číše, maturitní skleničky,…
Pokoje a apartmán, WiFi, společenská místnost, úschovna kol a lyží, posezení v zahradním altánku s krbem. (*I)

Reklama – Google