USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 30 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 30

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 30

Usnesení  č. 30 z jednání rady městyse dne 17. září 2007.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         žádost pana L. Stacha o povolení konání dvou turnajů v kixboxu  KD Dešenice ve dnech 10. listopadu a 8. prosince 2007,

-         informaci starosty městyse o konané schůzce kulturní komise ze dne 13. září 2007,

-         informaci o provedených pracech na výstavbě dětského hřiště ze strany občanů městyse,

-         informaci starosty týkající se získání dotací pro městys,

-         informaci ze strany firmy Elektrowin o provedené kontrole,

-         žádost pana Walze o pokácení dvou ks stromů (jívy) na pozemku  523/6 v k.ú.Městiště,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         návrh na udělení odměny panu Karlovskému, Válkovi a Rybovi za pomoc při výstavbě dětského hřiště v Dešenicích,

-         pokácení dvou ks stromů (jívy) na základě žádosti pana Walze na pozemku 523/6 v k.ú. Městiště,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         členům kulturní komise a členům rady městyse navrhnout do 30. září termíny konání možných akcí v rámci městyse pro rok 2008 a vypracovat plán kulturních, sportovních a společenských akcí pro rok 2008,

-         starostovi městyse projednat s K. Červenou návrh na zhotovení keramického znaku Městyse Dešenice včetně cenového návrhu a předložit na jednání rady dne 1.10. 2007,

-         starostovi městyse opětovně požádat firmu Elektrowin o odvoz shromážděného zařízení,

-         starostovi městyse řešit finanční náhrady za úpravy v okolí kostele v Děpolticích případně opravy kostela s panem Tvarohem tak jak bylo dojednáno při setkání rodáků,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s konáním dvou turnajů v kixboxu v KD Dešenice s tím, že pořadatel uhradí nájemné ve standardní výši + spotřebované energie,

-         s konáním výběrového řízení na obsazení funkce účetní městyse, které se uskutěční 19. 9. od 14.00 hod. na úřadu městyse,

 

 

 

V Dešenicích 18. září  2007.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ