USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 29 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 29

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 29

 

Usnesení  č. 29 z jednání rady městyse dne 10. září 2007.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informaci starosty městyse týkající se vypracování Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v souladu s novelou zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů /ustanovení § 8 odst.11/ citovaného zákona,

-         sdělení  starosty městyse o vyhlášení 1. výzvy MŽP ČR k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životního prostředí“ a informaci ing. Petrmichla týkající se přípravy projekové dokumentace rekonstrukce vodovodu,

-         informaci místostarosty S. Kindlmana o setkání rodáků v Dešenicích,

-         dopis paní Jelínkové týkající se mapování kaplí a kapliček,

-         informaci starosty městyse týkající se návrhu možné rekonstrukce jižního křídla s věží a barokního křídla tvrze v Dešenicích s využitím dotace,

-         informaci týkající se možné obměny vytápění v restauracích v Milencích a Dešenicích,

-         informaci starosty městyse týkající se závěrů 7. kontroního dne „Odkanalizování…“,

-         žádosti o účast ve výběrovém řízení na obsazení funkce účetní městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         podat žádost v rámci programu Nadace VIA a Nadace České spořitelny při realizaci projektu „Realizace mimoúrovňové zastávky veřejné dopravy s odpočívadlem pro cykloturitiku na veřejném prostranství v obci Milence“ o dotaci ve výši 2 323 990.- Kč,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse kontaktovat provozovatele vodovodu v Dešenicích a Milencích firmu Vodospol zastoupenou ing. Pipošiarem za účelem zpracování Plánu financování obnovy vodovodu do konce roku 2008,

-         starostovi městyse projednat přípravu žádosti o podporu v rámci 1. výzvy s jednatelem společnosti ing. Pipošiarem a předložit podklady na příštím jednání rady městyse,

-         starostovi městyse svolat schůzku sportovní a kulturní komise na 13. září v 18.00 hod do restaurace v Dešenicích,

-         starostovi městyse poskytnout paní Jelínkové potřebné podklady týkající se mapování kaplí a kapliček,

-         starostovi městyse jednat s PÚ Plzeň o možné rekonstrukci jižního křídla a barokního křídla bývalé tvrze s využitím dotace,

-         starostovi městyse vyzvat J. Bláhovou k úhradě nájemného za provoz restaurace a bytu,

-         tajemnici úřadu a starostovi městyse připravit závěrečná vyhodnocení využití prvních tří dotací do 27.9. (zeď tvrz, pouť, dětské hřiště),

-         starostovi městyse písemně požádat o vyjádření se k výstavbě domů za zahrádkami,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s předloženou dokumentací ze strany ing. Krůse týkající se úprav veřejného prostranství v obci Milence,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         realizovat výměnu topení v restauraci v Dešenicích z důvodů možné rekonstrukce tohoto objektu,

 

 

V Dešenicích 10. září  2007.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ