USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 28 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 28

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 28

 

 

Usnesení  č. 28 z jednání rady městyse dne 27. srpna 2007.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci starosty městyse týkající se rozmístění nových turistických odpočívadel v Divišovicích a Děpolticích,

-         informaci starosty městyse o splnění usnesení z minulé schůze rady městyse,

-         informaci o dosavadních úpravách v objektu č.p. 125 Dešenice,

-         informace a sdělení v různém

 

 

2.      Rada městyse schválila:

-         náklady na výši oprav v domě č.p. 125 (byt pana Paška) v částce 107 024,30 Kč s tím, že doporučí tuto částku ke schválení v zastupitelstvu v rámci rozpočtových změn,

 

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse projednat rozmístění odpočívadel s panem Denkem, který bude odpovídat za konečnou instalaci a zástupcem firmy zhotovitele turistických map a ukazatelů,

-         starostovi městyse konzultovat připomínky týkající se územního plánu s pracovníkem SÚ Klatovy v termínu od 10. do 15. září,

-         panu Kindlmanovi a starostovi městyse doplnit a připravit čistopis dokumentace týkající se krizového stavu (záplavová vlna), seznámit s tímto dokumentem odpovědné osoby (na nejbližší hasičské schůzi),

-         starostovi městyse projednat stav uložení kabelů u objektu č.p. 125 se zástupcem firmy ZETES,

-         starostovi městyse projednat náměty a nárhy k ÚP se SÚ v Klatovech,

-         starostovi městyse projednat postup přijetí nové vyhlášky (o psech a výkalech) s právním zástupcem městyse JUDr. Netrvalem,

 

 

 

 

V Dešenicích 27. srpna 2007.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ