USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 26 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 26

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 26

Usnesení  č. 26 z jednání rady městyse dne 6. srpna 2007.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         text a finanční návrh k žádosti o dotaci programu Strom života,

-         žádost pana Josefa Novotného, bytem Dešenice o prodej stavební parcely ppč. 111/5 v k.ú. Milence za účelem výstavby rodinného domu,

-         informaci starosty městyse týkající se zhodnocení Pouťových oslav Dešenice – Lam,

-         informaci o stavu odkanalizování obcí,

-         informace v různém,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         předání plakety od J. Rybáka jako dar starostovi z Lamu p. Klausovi Bergbauerovi,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi a tajemnici úřadu připravit čistopis žádosti programu Strom života a tuto žádost odeslat do 20. srpna 2007,

-         starostovi městyse odpovědět žadatelům o přidělení parcely za účelem výstavby rodinného domu v k.ú. Milence se sdělením možnosti získání stavební parcely a zahájení stavby,

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu vyvěsit na internetových stránkách smlouvu o přeshraniční spolupráci a základní projevy z konference,

-         tajemnici úřadu připravit vyúčtování celé akce oslav tak aby bylo k dispozici na jednání rady dne 20. srpna 2007,

-         kulturní komisi provést vyhodnocení Pouťových oslav Dešenice  - Lam s konkrétními návrhy pro příští rok,

-         starostovi městyse připravit relaci pro rozhlasové vysílání a leták k odkanalizování v případě, že bude nutné provést úplnou uzavírku silnice na Železnou Rudu v prostoru křižovatky v Milencích,

-          starostovi městyse jednat s panem Vlčkem ohledně podložení prací na bývalé faře v Děpolticích a stavebních úprav školní jídelny při MŠ v Dešenicích,

-         starostovi městyse písemně vyzvat majitele pozemku 661/10 v k.ú. Milence k zjednání nápravy a celou situaci ohledně stavby řešit cestou SÚ Nýrsko,

-         tajemnici úřadu a starostovi oslovit žadatele o bydlení s výzvou, zda mají zájem o uvolněný byt v domě čp. 125 v Dešenicích s cílem co nejdříve byt obsadit,

-         S. Kindlmanovi zajistit setkání německých rodáků v Dešenicích dne 1.9. 2007 včetně vystoupení,

-         starostovi městyse písemně sdělit stanovisko rady panu Fleisigovi ohledně zamítnutí odkoupení budovy č.p. 129 v k.ú. Dešenice pro přemrštěnost ceny,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s navrhnutými akcemi roku 2008 a jejich zařazení do kalendáře kraje, pověřila starostu vypracováním informace a jejím odeslání do 10. srpna 2007,

-         s umístěním poštovní schránky na objektu čp. 153 v Dešenicích,

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         zakoupení lékarničky pro městys Dešenice ve výši 3 445.-Kč,

-         možnost odkoupit budovu č.p. 129 v k.ú. Dešenice za 2.5 milionu korun od firmy U Fintíře, s.r.o.,

 

 

V Dešenicích 6. srpna 2007.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ