USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 25 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 25

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 25

Usnesení  č. 25 z jednání rady městyse dne 23. července 2007.

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         připravený text k žádosti o dotaci Strom života,

-         další došlé informace v rubrice různé

 

2.      Rada městyse schválila:

-         schválila částku na opravu bytu domu č.p. 125 v Dešenicích  ve výši 94 113,60 Kč a předložit tuto s žádostí o rozpočtovou změnu zastupitelstvu městyse,

-         organizační zajištění Pouťových oslav Dešenice – Lam ve dnech 27.-29.7.2007,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         tajemnici úřadu a starostovi městyse připravit konečný návrh žádosti Strom života včetně cenové kalkulace do 6. srpna 2007,

-         starostovi městyse doplnit nedodělky do předávacího protokolu a stanovit termín zhotovení prací rekonstrukce střechy v Děpolticích, nejpozději do 15. srpna 2007,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         se zveřejňováním výsledku hlasování zastupitelstva v Dešenickém zpravodaji obecně v číselné podobě,

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         zveřejňovat výsledky hlasování jmenovitě v Dešenickém zpravodaji,

-         připomínku správce lesů ohledně odprodeje části pozemku panu Stachovi v k.ú. Divišovice.

 

V Dešenicích 23. července 2007.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ