USENSENÍ RADY MĚSTYSE Č. 59 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USENSENÍ RADY MĚSTYSE Č. 59

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usensení rady městyse č. 59

 

                                                   

 

 

USNESENÍ Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 18. BŘEZNA 2013,

V DEŠENICÍCH,  15.00 HOD.

 

K č.j. 228/2013

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 58. jednání RM,

§ informace zástupců firmy Broker Consulting ohledně záměrů „Optimalizace pro města a obce“ s tím, že členové rady si připraví první náměty pro možné využití této služby v rámci městyse, náměty přednesou na příštím jednání rady, obdobně mohou postupovat i členové finančního výboru ZM, tajemnice a účetní,

§ obsah sdělení ve věci schůzky k odvolání se k ÚRRRS stavby tvrze Dešenice,

§ obsah hloubkové kontroly v Lesích městyse Dešenice s tím, že kontrola by měla být ukončena do dvou měsíců od zahájení (zahájení 25. 3.), finančně nepřekročí cenu ve výši 90 000 Kč pro dva auditory,

§ došlou poštu a další informace,

 

  1. Rada městyse schválila:

§ program 59. jednání RM dne 18. 3. 2013,

§ přidělení bytu v č.p. 22 takto: byt po paní Baraňákové nabídnout panu Reitmayerovi, byt po panu Postlovi nabídnout v pořadí pánům Junek – Jakeš, byt po paní Koleňákové nabídnout paní Staré,

§ úvěrové financování vozu Suzuki Grand Vitara prostřednictvím firmy Autoleasing, a.s.

Značka: SUZUKI GRAND VITARA 2,4 AUTOMAT

SPZ: 1SA9633

VIN: JSAJTAA4V00103031

Číslo TP: UB980126

Rok výroby: datum první registrace 23.6.2010

Cena vozu 320.000 Kč, výše předem hrazené části kupní ceny: 32.000 Kč

podpisem smlouvy byl pověřen starosta městyse p. RSDr. Jan Rejfek,  počet měsíčních splátek činí 36, RPSN ve výši 9,04%, 

 

 

 

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

§ s postupem řešení opatření ve věci námětů, připomínek a závěrů z veřejného jednání ZM dne 27. 2. s tím, že starosta městyse seznámí s těmito závěry zastupitele a veřejnost na dalším jednání ZM v dubnu 2013, více viz bod 3 JRM,

 

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse jednat dál ve věci snížení postihu stanoveného ÚRRRS ve věci stavby tvrze Dešenice,

§ členům RM a tajemnici úřadu prostudovat navrhovaný zápis do kroniky městy městyse Dešenice za rok 2012 s tím, že všichni jmenovaní připraví do týdne připomínky a návrhy na doplnění, případně opravu zápisu, konečnou verzi zápisu uzavřít k 31. 3. 2013, informaci o tom předložit na prvním jednání RM v dubnu,

§ starostovi městyse připravit v květnu besedu na téma „Pošumavské pivovary“ Mgr. Tomášem Cihlářem, využít k přípravě a realizaci Klubu žen.

 

 

V Dešenicích 18. března 2013.

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                               ……………………………………

              Stanislav Kindlman v.r.                                                      RSDr. Jan Rejfek v.r.

                      místostarosta                                                                starosta městyse

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ