USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 24 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 24

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 24

Usnesení  č. 24 z jednání rady městyse dne 16. července 2007.

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         situaci ohledně odprodeje pozemků v k.ú. Divišovice panu Stachovi, konstatovala dále, že prodej byl oprávněný a že rozhodnutí zastupitelstva městyse je platné,

-         sdělení starosty městyse ohledně využití dotace z Nadace partnerství Strom života – Malé granty do 20 000 Kč,

-         informaci starosty městyse ohledně schválení návrhu zhotoveného zábradlí na zdi tvrze Dešenice,

-         další informace projednávané v bodě různé,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         výroční zprávu školy o hospodaření za rok 2006 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 s tím, že 18 415,99 Kč  bude převedeno na fond odměn a 4 603,99 Kč bude převedeno na fond rezerv,

-         čtyři akce k jejich zařazení do kalendáře akcí Plzeňského kraje v roce 2008 s tím, že tento počet bude upřesněn a odeslán po jednání rady dne 23. července 2007,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         tajemnici úřadu a starostovi městyse připravit podkladové materiály a žádost pro využití dotace z Nadace partnerství Strom života – Malé granty do 20 000 Kč a předložit tyto materiály radě dne 6. srpna 2007,

-         místostarostovi městyse zhotovit ve spolupráci s ostaními členy SDH Dešenice zábradlí na zeď tvrze Dešenice s tím, že alespoň polovina zábradlí bude osazena do zahájení poutě,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s žádostí pana Grasla na prodej části pozemku ppč. 523/1 v k.ú. Městiště s tím, že žádost bude opětovně předložena zastupitelům na nejbližším veřejném zasedání,

-         s konkrétní odpovědností jednotlivých členů rady městyse, zastupitelů a členů komisí při pouťové oslavě Dešenice – Lam tak jak je výše uvedeno v zápise,

 

 

 

 

 

V Dešenicích 16. července 2007.

     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ