USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 51 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 51

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 51

 

NÁVRH USNESENÍ Z 51. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 12. LISTOPADU 2012,

 V DEŠNICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 728/2012

 

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

-          informaci o splnění usnesení z 50. jednání RM,

-          informaci týkající se odkanalizování,

-          došlou poštu a další informace,

 

  1. Rada městyse schválila:

-          program 51. jednání RM dne 12. 11.,

-          uhrazení faktury firmě INGEM ve výši 40 000 Kč,

-          postup řešení připomínek a návrhů z veřejného jednání ZM,

-          žádost MS Diana o možnost uskladnění krmné řepy pro zimní přikrmování zvěře ve sklepích bývalé tvrze

-          zakoupení záznamového zařízení pro pořízení zvukového záznamu z jednání rady městyse a zastupitelstva městyse

-          rozpočtové změny č. 7

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-          s předloženými  návrhy do rozpočtu pro rok 2013, uložila FV se návrhy zabývat tak, aby v následujícím týdnu mohly být projednány členy RM s cílem předložit je dne 26. 11. k schválení,

-          s návrhem strategických záměrů městyse Dešenice, uložila starostovi předložit je zastupitelům s cílem jejich schválení na veřejném jednání ZM dne 12. 12. 2012,

-          s postupem řešení údržby mostů, včetně návrhu 10 000 Kč na údržbu v roce 2013,

-          s postupem řešení žádosti pana ing. Česala,

-          s vydáním 15 ks klíčů od závor v lesích městyse za předpokladu dodržení navrhovaných opatření tak, jak jsou uvedena v bodě 10

 

  1.  Rada městyse uložila:

-          Tajemnici úřadu zaslat žádost o vyjádření a definování pojmu hrubý zisk právnímu zástupci městyse JUDr. Netrvalovi a další nezávislé osobě

-          starostovi městyse zaslat písemnou reklamaci p. Hršelovi na odstranění závad v bytech domu čp. 22 v Dešenicích

 

V Dešenicích 12. listopadu 2012.

 

 …………………………………                                             ………………………………

                 Stanislav Kindlman                                                           RSDr. Jan Rejfek

                      místostarosta                                                               starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ