USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 50 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 50

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 50

USNESENÍ  Z 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 29. ŘÍJNA 2012,

 V DEŠNICÍCH, 15.00 HOD.

 

K č.j.  686/2012

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

-          informaci o splnění usnesení z 49.  jednání RM,

-          informaci starosty městyse týkající se odkanalizování,

-          došlou poštu a další informace,

 

  1. Rada městyse schválila:

-          program 50. jednání RM dne 29. 10. po doplňovacím návrhu pana Baráka,

-          uzavřít smlouvy za účelem zimní údržby místních komunikací v zimních podmínkách s panem J. Svobodou a panem K. Denkem. Oba jmenované poučit o nových úsecích údržby a nutnosti být ve spojení,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-           s opatřeními ve věci řešení odměny panu K. Maršíkovi,

-          s návrhy a náměty zařazenými do strategických záměrů městyse s tím, že členové rady je doplní do 23. 11. Poté budou návrhy zaslány zastupitelům,

-          s řešením připomínky pana Štembery ve věci odpadového hospodářství stavby skladu dřeva na pozemku 308/10 s tím, že pan Štembera bude o řešení vyrozuměn písemně starostou městyse,

-          s postupem řešení připomínek ve věci stavby dvou bytových jednotek v Děpolticích s tím, že zhotovitel stavby bude důrazně upozorněn písemně k odstranění nedostatků,

-          s „Prohlášením o přistoupení o sdružování honebních pozemků do HS Hodousice“,

-          s pronájmem hasičské zbrojnice SDH Dešenice, smlouvu připraví právní zástupce městyse,

 

  1.  Rada městyse uložila:

-          starostovi městyse zjistit stav možného odkanalizování dalších částí městyse ještě do konce tohoto roku, pravidelně kontrolovat stav úprav MK po odkanalizování,

-          projednat s JUDr. Rippelovou návrh na možnou spolupráci,

-          starostovi městyse vyjádřit se k žádosti firmy VALBEK,

-          starostovi městyse účastnit se jednání s hejtmanem PK M. Chovancem ve věci zachování poštovních služeb v rámci městyse,

 

 

 

 

 

 

 

  1. Rada městyse nesouhlasila:

-          s poskytnutím příspěvku Domovu svatého Josefa,

-          s umístěním závory na základě žádosti pana Švůgra a paní Česalové do doby vyřízení vlastnických vztahů k pozemkům, což je činěno i z hlediska umožnění přístupu jednotkám IZS PK,

 

 

 

V Dešenicích 29. října 2012.

 

 

 

 

 

   ………………………………..                                                  ………………………………

               Stanislav Kindlman                                                             RSDr. Jan Rejfek

                 místostarosta                                                                    starosta městyse

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ