USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 46 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 46

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 46

 

USNESENÍ Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 3. ZÁŘÍ 2012,

 V DEŠNICÍCH, 15.00 HOD.

 

K č.j. 588/2012

 

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

-          informaci o splnění usnesení z 45. JRM,

-          informaci starosty městyse týkající se odkanalizování s tím, že starosta městyse zjistí další postup při realizaci této stavby,

-          informaci K. Maršíka k hospodaření v lesích městyse,

-          požadavek předsedy MS Diana Dešenice pana Čabrady s tím, že rada rozhodně s konečnou platností dne 17. 9.

-          došlou poštu a další informace,

 

  1. Rada městyse schválila:

-          program 46. jednání RM dne 3. 9.,

-          mimořádnou odměnu tajemnici úřadu H. Boučkové za podíl na zpracování dotací ve prospěch městyse,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-          s předloženou informací  R. Zacha o konání VH HS Dešenice,

-          s postupem prací na třech stavbách v Divišovicích (obnova střešní krytiny na hasičárně, fasády na kapličce, stavba autobusové čekárny),

-          s dohodou o provedení práce mezi městysem a J. Hůrkou včetně odměny uvedené v této smlouvě,

 

  1.  Rada městyse uložila:

-          členům rady připravit podklady do rozpočtu městyse i za jednotlivé integrované obce městyse s tím, že R. Zach má na starost Žíznětice a Starou Lhotu, starosta městyse Divišovice, M. Barák Městiště a Datelov. Starosta městyse připraví podklady k ceně vodného a stočného.

 

 

V Dešenicích 3. září 2012.

 

 

 

 

 

 

           ……………………………                                               ………………………………

                 Stanislav Kindlman                                                           RSDr. Jan Rejfek

                      místostarosta                                                               starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ