USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 45 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 45

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 45

 

USNESENÍ  Z 45. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 20. SRPNA 2012,

 V DEŠNICÍCH, 15.00 HOD.

 

K č.j. 551/2012

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-          informaci o splnění usnesení z 44. JRM,

-          informaci starosty městyse týkající se odkanalizování tak, jak je uvedeno v bodě 4 JRM,

-          ústní informaci starosty městyse týkající se kontroly MMR s tím, že zápis bude předložen do 10ti dnů,

-          písemnou rezignaci Jana Brože na funkci zastupitele a člena KV ZM,

-          došlou poštu a další informace,

 

2.      Rada městyse schválila:

-          program 45. jednání RM dne 20. 8.,

-          doplnění obsahu jednání ZM o slib nového zastupitele a volbu člena kontrolního výboru,

 

3.      Rada městyse vyjádřila souhlas:

-          s předloženou informací  ing. Fialou týkající se hospodaření v lesích městyse, tato informace bude přeposlána zastupitelům,

-          s žádostí SK Norton Milence týkající se úprav parcely č. 491 v k.ú. Milence s tím, že po dokončení těchto úprav bude pozemek překontrolován,

-          s žádostí Jana Šroubka týkající se odklizení kamene z uzávěru vody s tím, že po konzultaci s právním zástupcem a firmou VODOSPOL, s.r.o., bude pan Jan Walz upozorněn na uvolnění tohoto uzávěru,

-          s využitím dotace ve výši 300 000 Kč na opravu kostela sv. Mikuláše,

-          s postupem řešení stížnosti mezi Šormovými a Hütlovými cestou právního zástupce městyse,

 

4.       Rada městyse uložila:

-          členům rady samostatně z různých informačních zdrojů zjistit vývoj cen dřeva za účelem jeho prodeje do příštího jednání RM,

-          starostovi městyse pozvat na jednání předsedu MS Diana Dešenice pana Čabradu za účelem podání vysvětlení žádosti o dodání 11 ks klíčů,

-          pozvat na jednání ZM Hugo Syrovce,

-          starostovi městyse připravit informaci do DZ týkající se oddlužení,

-          starostovi městyse zajistit a účastnit se setkání rodáků ve dnech 25. 8. a 1. 9. 2012,

-          starostovi městyse projednat nabídku firmy AGRO TEAM s OLH,

-          tajemnici úřadu objednat ve prospěch knihovny městyse knihu Dávné pověsti národa českého z Malostranského nakladatelství a podpořit tak projekt zaměřený na četbu a vzdělávání lidí,

-          starostovi městyse opětovně projednat s právním zástupcem městyse neplacení nájemného včetně přijetí takového opatření aby se tomuto problému předešlo,

 

 

V Dešenicích 20. srpna 2012.

 

 

 

 

         ……………………………                                                  ………………………………

                 Stanislav Kindlman                                                           RSDr. Jan Rejfek

                      místostarosta                                                                 starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ