USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 41 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 41

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 41

 

USNESENÍ  Z 41. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 25. ČERVNA 2012,

 V DEŠNICÍCH, 15.00 HOD.

 

K č.j. 369/2012

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-          Informaci o splnění usnesení z 40. JRM,

-          Informaci o stavu odkanalizování a upozornění občanů na nebezpečnost využívání těžké techniky, zejména při zhutňování terénních úprav,

-          došlou poštu a další informace,

 

2.      Rada městyse schválila:

-          program 41. jednání RM dne 25. 6.,

-          uhrazení faktur tak jak je uvedeno v bodě 4 jednání rady,

-          poskytování sociálních služeb Pečovatelskou službou Nýrsko pro paní Jarmilu Kratejlovou z Dešenic,

 

3.      Rada městyse vyjádřila souhlas:

-          se smlouvou KÚ PK týkající se obnovy pietního místa v Dešenicích s tím, že smlouva bude projednána a schválena ZM dne 27. 6.,

-          s kácením dřevin mimo les panem Z. Novákem z Datelova na základě jeho žádosti, přičemž kácení se týká jen suchých dřevin, povolení vystaví tajemnice úřadu,

 

4.       Rada městyse uložila:

-          starostovi městyse účastnit se závěrečné kontroly za účelem vydání kolaudačního souhlasu stavby rekonstrukce tvrze Dešenice – 1. etapa,

-          starostovi městyse projednat s ředitelkou Y. Suchanovou možnou realizaci projektu eBezpečnost dětí ZŠ a MŠ na základě pokynů hejtmana PK,

 

 

V Dešenicích 25. června 2012.

 

 

 

 

 

      ……………………………                                                  ………………………………

                 Stanislav Kindlman                                                           RSDr. Jan Rejfek

                      místostarosta                                                                 starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ