USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 39 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 39

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 39

 

USNESENÍ  Z 39. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 28. KVĚTNA 2012,

 V DEŠNICÍCH, 15.00 HOD.

 

K č.j.  293/2012

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-          Informaci o splnění usnesení z 38. JRM,

-          Informaci starosty městyse a stavebního dozoru týkající se rekonstrukce bývalé tvrze, sadovnických úprav a odkanalizování, včetně připomínek vznesených starostou městyse,

-          obsah smluv určených k zajištění provozu objektového radiovysílače na PCO a servisní činnost EPS,

-          došlou poštu a další informace starosty městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

-          program 39. jednání RM dne 28. 5.,

-          uhrazení faktur tak jak je uvedeno v bodě 7. jednání rady,

-          uhrazení 1 000 Kč za účelem sponzorování chovatelské výstavy v Nýrsku,

-          odkoupení pozemků od firmy Reality Müller v k.ú. Divišovice a Věry Kopalové v k.ú. Děpoltice s tím, že odkoupení pozemků bude projednání na jednání ZM v červnu,

 

3.      Rada městyse vyjádřila souhlas:

-          s opatřeními ve věci HS Dešenice a MS Diana Dešenice,

-          se svoláním schůzky ve věci pronájmu honitby zástupců úřadu městyse, MS Diana Dešenice, HS Dešenice a ing. Fialové,

-          s obsahem tabulky umístěné na památníku padlým obětem I. SV: VĚNOVÁNO OBĚTEM I. SVĚTOVÉ VÁLKY 1914 – 1918. Občané městyse Dešenice.

-          s organizačním zajištěním VI. pouťových oslav městysů Dešenice – Lam a 740 výročí vzniku městyse,

-          s organizačním zajištěním přijetí komise při příležitosti 18. ročníku soutěže Vesnice roku,

 

4.       Rada městyse uložila:

-          starostovi svolat schůzku zástupců všech stran ve věci pronájmu honitby,

-          starostovi městyse vyzvat zastupitele k souhlasu s obsahem tabulky umístěné na památníku padlým obětem I. SV (do 1. 6. 2012),

-          starostovi městyse vyrozumět písemně J. Widmairovou ve věci pronájmu pozemku,

 

V Dešenicích 28. května 2012.

……………………………………..                                         …………………………

                 Stanislav Kindlman                                                           RSDr. Jan Rejfek

                      místostarosta                                                                 starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ